» Kurumsal » Temsilcilikler » Genel Bilgiler » Sektörler » Raporlar » Mevzuat » Önemli Hususlar » Faydalı Bilgiler
 Sık Sorulan Sorular

SUDAN’DA YAPILABİLECEK YATIRIMLAR NELERDİR?

1. Çimento fabrikası
2. Tuğla fabrikası
3. Bina ısı yalıtım sistemleri üretimi
4. Sandviç panel üretimi
5. Alçıpen üretimi
6. Elektrik pano üretimi
7. Elektrik kablosu üretimi
8. Güneş enerjisiyle elektrik üretimi
9. Ambalaj ve paketleme üretim tesisi
10. Yaylı yatak ve mobilya üretimi
11. PVC ve alüminyum üretim tesisi
12. Modern entegre et işleme merkezi
13. Süt ve süt ürünleri tesisi
14. Tarım aletleri ve ekipmanları üretimi ve montajı
15. Yemeklik yağ ve salça fabrikaları, helva üretimi(susam ve şeker iç piyasada mevcuttur.)
16. Otel ve üst seviyede restoran işletmeciliği
17. Oto bakım servisi (özellikle Japon ve Kore arabaları Toyota ve Hyundai)
18. Özel hastane işletmeciliği
19. Teknik servisler (su, elektrik tesisatları, montaj servisleri, beyaz eşya servisleri gibi.)
20. İş makineleri yedek parça ve servisi
21. Jeneratör ve asansör satış ve servisleri
22. Toplu taşıma araçları satışı ve servisi
23. Spor kompleksi yapımı ve halı sahalar
Bu ülkede projelerin çok olmasına rağmen direkt finans bazen bulunamamaktadır. Sudan eyalet
sisteminde yönetildiği için (26 eyalet) Federal Hükümetin dışında eyalet valiliklerinde ciddi projeleri
olmaktadır. Örnek verecek olursak Güney hükümetine bağlı 10 eyalet bulunmaktadır. Ciddi alt yapı
ihtiyaçları vardır. Yol su elektrik şehirlerin imarı gibi özellikle Güney Sudan için Avrupa bankalarından
kredi temin edilerek altyapı projeleri gerçekleştirilebilir.
SUDAN HAKKINDA YANLIŞ BİLİNEN GERÇEKLER NELERDİR?

1) Sudan güvenli bir ülkedir. (Darfur olayları ülke genelini kapsamamaktadır.)
2) Sudan’da gıda sıkıntısı yoktur.
3) Sudan’da bilindiğinin aksine bulaşıcı hastalıklar yoktur.(Sıtma hastalığı yaygın değildir.)
4) Sudan’da abartıldığı gibi sıcaklar insanları rahatsız edici boyutta değildir.
5) Sudan’da su sıkıntısı yoktur.
6) Sudan’da Türk olmak ciddi bir avantajdır. (Osmanlı geçmişinden dolayı)
7) Sudan’a Türkiye’den günlük THY seferleri vardır.
8) Sudan’da 5 bine yakın Türk yaşamaktadır.
9) Sudan bilinenin aksine fakir bir ülke değildir.
ÜLKE NEDEN AVANTAJLI ?
* 15 yıllık bir süre boyunca kurumlar vergisinden muaf.
* Serbest Bölge içinde çalışan yabancı ülke vatandaşlarının maaşları gelir vergisinden muaf.
* Serbest Bölgeye ithal edilen ya da Serbest Bölgeden yurtdışına ihraç edilen ürünler her türlü gümrük vergisinden muaf.
* Serbest Bölgeler içerisindeki gayrimenkul inşası her türlü vergi ve harçtan muaf.
* Yatırılan sermaye ile elde edilen karlar, serbest bölgede faaliyette bulunma iznine sahip herhangi bir banka aracılığıyla Sudan’dan yurtdışına transfer edilebilmekte.
* Serbest Bölgeye yapılan yatırımlar dondurulamaz ve el konulamaz.
* Serbest Bölgeye yatırım yapan firma, arazisini kiralama ve üzerinde anlaşılan koşullar doğrultusunda bina inşa etme hakkına sahip.
HANGİ ALANLARDA İŞ YAPMAK MÜMKÜN ?
- Ülkede tekstil fabrikalarının sayısı fazla değil. Üretimde kullanılan makineler eski. Verim ve üretim kalitesi düşük. Sudan’a ülkemizden tekstil makineleri ihracatı düşünülebilir.
- Gıda sanayi üretimi çok cazip. Bu alanda ülke kapılarını yabancı sermayeye açtı. Gıda sanayinde yetersiz üretim nedeniyle henüz iç talep karşılanamıyor.
- Kimya sanayi alanında kostik soda, kimyasal tuzlar, haşere ilaçları, veteriner ilaçları, kükürt ve sanayi boyaları konularında cazip yatırım imkanları bulunuyor.
- Kara, demir, deniz ve havayollarının rehabilitasyona ihtiyacı var. Bu tür çalışmalar Dünya Bankası, Arap Para Fonu ve diğer kalkınma ajanslarının verdiği kredilerle finanse edilmekte.
- Hartum’un yeniden planlanması konusundaki projelerin hayata geçmesiyle inşaat sektöründe ivme yaşanması bekleniyor. İnşaat malzemeleri üretimi iç tüketimi karşılamaktan uzak. Ayrıca kalite olarak da düşük. Bu yüzden her tür inşaat malzemesine ihtiyaç duyuluyor.
- Ülke zengin doğalgaz yataklarına sahip olmasına rağmen henüz bu potansiyel değerlendirilemiyor.
- Ülkede sık sık elektrik kesintisi var. Elektrik üretim kapasitesini artırmak amacıyla bazı projeler gündemde. Hartum’un kuzeyinde bulunan Merowe Hidroelektrik Güç İstasyonu söz konusu projelerin en büyüğü.
- Sudan hükümeti deri ve ayakkabı üretimini ciddi olarak destekliyor. Ülkede kaliteli, uygun fiyatta ve yeterli miktarda ham deri bulunuyor. Deri sanayi için gerekli altyapı hazır. Ayrıca deri ve ürünleri pazarlanırken ya da ihraç edilirken herhangi bir engel yok. Ülkemiz deri sanayinin ham deri ve kösele ihtiyacını karşılamak ve üretim maliyetlerini düşürmek için Sudan değerlendirilebiliyor.
- İmalat sanayinde hammadde ve kalifiye eleman sıkıntısı bulunuyor. Sanayi verimsiz, kullanılan makine, ekipman ve teknoloji eski. Ülkede dahili üretim iç piyasanın ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. İmalat sanayi için makine üretimi de yok denilebilecek düzeyde. Makine ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanıyor.
YATIRIM ÇEKEN SEKTÖRLER HANGİLERİDİR ?
Sudan, geniş kaynakları, zengin tarımsal, hayvansal zenginlikleri, yeraltı kaynakları ve bol ham petrol rezervleriyle Afrika’nın ikinci, Arap bölgesinin ise üçüncü en çok yatırım çeken ülkesi. Sahra Üstü Afrika ülkeleri arasında Nijerya’dan sonra sermaye akışı en yüksek ikinci ülke.
Sudan’ın en çok yabancı yatırım çektiği sektörler petrol, enerji ve telekom. Yıllar itibariyle ülkeye giren yabancı sermaye tutarında ise önemli bir artış kaydedilmekte. Sudan’ı yatırım için en çok tercih eden ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Hindistan sayılabilir. Sözkonusu bu ülkelerin yakın gelecekte ülkedeki varlıklarını daha da artırmaları bekleniyor.
TEŞVİK YASASI VAR MI ?
2007’de yürürlüğe giren Yatırımı Teşvik Yasası’na göre kalkınma politikasının ve yatırım girişimlerinin; Sudanlı olan veya olmayan özel sektör, karma, kooperatif veya kamu şirketleri tarafından yerine getirilmesi amaçlanıyor. Yasa uyarınca, projeler arasında özel, karma, kamu sektörü veya yerli, Arap ve yabancı gibi ayrımlar yasaklanıyor.
Yasa’ya göre yatırımlar stratejik olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılıyor. Stratejik projeler gerekli onayı aldıktan ve tescil olduktan sonra en az 10 yıl süreyle kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. Bakanlar Kurulu’nca belirlenen gümrük imtiyazlarından da yararlanabiliyor. Öte yandan stratejik projeler için herhangi bir bedel ödenmeksizin yer tahsisi yapılabiliyor.
ŞİRKETLERİN YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMALARI MÜMKÜN MÜ, ÇALIŞMA VİZESİ NASIL ALINIR ?

İlk olarak İşgücü Bakanlığı'nın (Ministry of Labour and Administrative Reform) Yabancılar Şubesine (Mektep Al Amal) başvurulur.
Resmi yazıyla başvuruda firmanın kuruluş belgeleri verilir, işçilerin pasaport fotokopileri, işçi teknisyense sertifika veya diploması, mühendis ise diploması eklenir ve şirkette kaç işçi çalıştırılacağı belirtilir. İşçi Türkiye’de iken bu işlemler şirketçe yapılabilir.
İlgili şube tarafından uygun görülmesi halinde Başvuru ücreti (çalışma Kartı) 185 Sudan Paund'u ödenir.
Söz konusu şube görüşünü ekleyerek dosyayı Bakanlığa gönderir.
Şirket bir yabancı işçi çalıştıracak ise izin yetkisi Müsteşarda, birden fazla yabancı işçi çalıştıracak ise Bakandadır.
İlk izin üç aylığına verilir.
Bu konuda detaylı bilgi, İşgücü Bakanlığı Yabancılar Şubesine (Mekteb Al amal) başvurularak alınabilinir.
Üç aylık izin alındıktan sonra evraklar Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir. Dışişleri Bakanlığı Ankara’daki Sudan Büyükelçiliği’ne vize vermesi için yazı yazar ve daha sonra Ankara’daki Sudan Büyükelçiliği vize verir.
Oturuma İzni Nasıl Alınır?
Yabancı işçilere verilen 3 aylık izinden sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi tarafından başvurunun uygun bulunması halinde, işçiye 1 yıl oturma izni verilir.
Takip edilmesi gereken aşamalar:
- İşçinin Sudana girişinde 3 gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünde giriş kayıt işleminin yapılması gerekmektedir. Ödenmesi gereken Bedel: 85 Sudan Paund'udur.
- Daha sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube Binası içinde HIV  kan tahlili yapılır. Ödenmesi gerek bedel: 250 Sudan Paund'udur.
Şirketten işçinin şirkette çalıştığına ilişkin yazısı ile Maliye Bakanlığı’nın şirketin zekat ve vergi durumuna ilişkin belgesi istenir. Yıllık oturum izni içinde Başvuru ücreti 250 Sudan Paund'u ödenir.
OTURUM İZNİ NASIL ALINIR ?
 
Yabancı işçilere verilen 3 aylık izinden sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi tarafından başvurunun uygun bulunması halinde, işçiye 1 yıl oturma izni verilir.
 
Takip edilmesi gereken aşamalar:
 
- İşçinin Sudan`a girişinde 3 gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünde giriş kayıt işleminin yapılması gerekmektedir. Ödenmesi gereken Bedel: 85 Sudan Paund'udur.
- Daha sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube Binası içinde HIV kan tahlili yapılır. Ödenmesi gerek bedel: 250 Sudan Paund'udur.
 
Şirketten işçinin şirkette çalıştığına ilişkin yazısı ile Maliye Bakanlığı’nın şirketin zekat ve vergi durumuna ilişkin belgesi istenir. Yıllık oturum izni içinde Başvuru ücreti 250 Sudan Paund'u ödenir.
 
SUDAN’DA ŞİRKET KURULUŞU VE YATIRIM İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?
Sudan’da ticari faaliyette bulunulması için öncelikle Sudan Adalet Bakanlığı’na bağlı Ticari Sicil Kayıt Genel Müdürlüğünde limited firmanın tescil işleminin yapılması gerekir. Bu tescilden sonra  yapılacak yatırımın türüne göre alınması gereken belli başlı faaliyet izinleri şöyledir.
 
Ø Ticaret Şirketi izni
Ø Yatırım Şirketi izni
Ø Şahıs Şirketi (İsmül Amel) izni
Ø Yabancı Şirketlerin Şube Kuruluşu izni

• Ticaret Şirketi (izni) : Yukarıda adı geçen Ticari Sicil Kayıt Genel Müdürlüğü’nden tescili yapılan firmanın gerekli ticaret izni yani ithalat ve ihracat izni Sudan Dış Ticaret Bakanlığınca verilir. Ağustos 2007 tarihinden önce Ticaret Şirketi; “sadece iç ve dış ticaret yapabilir , aldığı malı olduğu gibi doğrudan satabilir, devlet, ticaret şirketlerine yatırım teşviki vermez, ticaret şirketlerinde şirket sermayesi en az 250.000 ABD Doları olmalıdır ve sermayenin %51’i Sudan vatandaş(lar)ına ait olması gerekir” gibi hükümler ve uygulamalar varken,  Sudan Dış Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından  2007 yılı Ağustos ayında çıkartılan ve uygulamaya konulan bir kararla artık yabancıların Ticaret şirketi kurmaları mümkün olmamaktadır.
• Yatırım Şirketi (izni) : Tescili yapılan firmanın yatırım izni Sudan Yatırım Bakanlığınca verilir ve şirket üretim, montaj veya hizmet sektöründe faaliyette bulunabilir.  Şirket sermayesinin tamamı yabancılara ait olabilir. Devlet, bu şirketlere yatırım teşviki sağlar; üretimde kullanılacak makine, teçhizat ve hammaddenin (ülke içinde üretim için hammadde yok ise veya yeteri bir hammadde temini yok ise) ithalinde gümrük muafiyeti, Kurumlar Vergisi muafiyeti ve ucuz arsa temini gibi kolaylıklar sağlayabilir. Normal yatırım teşviki süresi 5 yıldır. Eğer ülke için önem arzeden ve stratejik bir yatırım ise teşviklerin süresi 10 seneye kadar çıkabilmektedir. Yatırım şirketi için gereken enaz sermaye miktarı 100.000 SDP Sudan Paund’udur. (Bu notun hazırlanış tarihindeki kur itibariyle yaklaşık 45.500 ABD Doları). Yabancı uyruklular için Sudan Emniyet Teşkilatından izin alınması gerekmektedir.
• Sahıs Şirketi (İsmül Amel) izni: Ticari Sicil Kayıt Genel Müdürlüğüne tek bir  faaliyet konusu belirtmek suretiyle, şahıs şirketi tescili yaptırılarak  çalışma  onayı alınır. Şirket tek bir konuda faaliyet gösterebilir ve bir kişi adına kaydedilir. Şahıs şirketi dışındaki diğer şirketler hizmet sektöründe faaliyette bulunamazlar. Yabancılar da şahıs şirketi kurabilir. Şirket için sermaye gösterilmez ve şirket sadece Sudan dahilinde iş yapabilir, ancak ihracat ve ithalat yapamaz. Distribütorlük yapamaz. Bu durumda başka  şirketin ürününü ithal edemez.
• Yabancı Şirketin Sudan’da Şube Açması:
Şube Açılması İçin Gerekli Belgeler
1- Yabancı şirketin yurt dışında kuruluş belgesi (yılı)
2- Yönetim Kurulu üye profili
3- Firmanın faaliyet konuları ve kuruluş amacı (Fizibilite Raporu)
4- Yönetim Kurulundan şube açılması için resmi karar.
5- Yönetim Kurulundan şube için Genel Müdür tayin kararı.
Gerekli tüm bu resmi evrakların öncelikle Yabancı ülkenin Dışişleri Bakanlığına onaylatıldıktan sonra o ülkede bulunan Sudan Büyükelçiliğince de onaylanması gerekmektedir. Söz konusu resmi belgelerin İngilizce veya Arapça çevirilerinin olması ve Sudan Büyükelçiliğinden onaylatılması şarttır. Daha sonra bu belgeler, Sudan Adalet Bakanlığına bağlı Ticari Sicil Kayıt Genel Müdürlüğünde şube kuruluşu için ilgili idareye ibraz edilir. Şube, yurt içinde ana firmayı temsilen her türlü sözleşme yapabilir, iş görüşmeleri yapabilir, iş üstlenebilir, ve aldığı iş ile ilgili gerekli ekipman ve malzeme ithalatı yapabilir. Ancak, genel ticaret, ithalat ve ihracat yapamaz. Sözkonusu şube, ana firmanın tanıtım amaçlı ürünlerini veya  nümunelerini ithale edebilir ve showroom açabilir, fakat tanıtım ve sergileme amacıyla getirilen bu ürünleri satamaz veya devredemez.
• Yabancı Bir Şirketin Sudanlı Şirkete Distribütörlük Vermesi Durumunda
-          Sudanlı Şirkete distribütörlük verilmesine dair temsilcilik yazısı
- Yabancı firmanın ürünleri ürettiğine dair onay
- Şirketler arası sözleşme gerekmektedir.
Not : Sudan’da tescilli yabancı firmalar başka bir yabancı firmanın distribütörlüğünü alamazlar. Distribütörlük sadece yerli firmalar mahsustur.
• Yatırım İzni Başvurusu
Yatırım izni başvuruları için öncelikle Sudan’da bir şirket tesisi veya yabancı bir şirketin Sudan’da şubesi kurulmalıdır. Yatırım izni alabilmek için şirket kuruluşuna ilişkin belge, fizibilite etüdü, yatırım için gerekli  ithalatı yapılacak ekipmanların, malların listesi veya diğer belgelerle birlikteYatırım Bakanlığı’na başvurulur.Yatırım Bakanlığı faaliyet konusuna göre ilgili Bakanlığa görüş sorar (örneğin restoran açılacak ise Turizm Bakanlığı’na). Daha sonra başvuru uygun görülür ise Yatırım Bakanlığı’nca şirket adına yatırım belgesi düzenlenir. Yatırım belgesinin ekinde muafiyet listesi yer alır; söz konusu firmaya proje için hangi teşviklerin sağlanacağı ve proje kapsamında hangi makine, teçhizat, hammadde vs.nin ne miktarlarda gümrüksüz olarak getirilebileceği belirtilir.
Sudan’da şirket kuruluşu ve yatırım izni başvurularının avukatlar kanalıyla yapılması zorunludur. Sudan’da iş veya yatırım yapmaya karar veren şirketlerimiz, arzu etmeleri halinde, Büyükelçiliğimiz Ticaret Maşavirliği’ne başvurarak bu prosedürleri etkin bir biçimde sonuçlandırabilecek avukatlara yönlendirilebilirler. Söz konusu avukatların telefon numaraları Ticaret Müşaviliği’nin internet sayfasından (
www.musavirlik.gov.tr) da sağlanabilir.

 Sudan’da İş Kurma - Kısa Bilgiler
Sudan’da iş yapmak isteyen bir yabancı şahıs veya şirket
· Şirket kurabilir veya
· Mevcut bir şirketin şubesi olabilir.
· Sudan’da %100 yabancı sermayeli olan şirketler ithalat ve ihracat yapamazlar.
· İş yaparken yatırıma yönelik işletme ve ticari amaçlı işletme arasında fark vardır.
· Şube %100 yabancı sermayeli olabilmektedir. Kendi işi ile sınırlı bir şekilde ithalat ve ihracat yapabilir.
· Şube ya da şirket kurulması konusunda karara varmak gerekir.
· Sudan’da tek sahipli şirkete izin verilmemektedir. Bu durumda kuruluş amacına göre şube kurmak daha bazen daha uygun olabilir.
Ayrıca, Sudan’da yerel firma veya işadamı ile ortaklık kurarken
· Firma hakkında iyi bir araştırma yaparak firmayı tanımak,
· Sözleşme yapmadan önce Ticaret Müşavirliği'ne danışmak
· İyi bir Sudanlı hukukçu ile çalışmak çok önemlidir
Yatırım İzinleri ve Prosedürlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Esaslar
· Yatırımcı projenin teknik ve ekonomik fizibilitesini sunar.
· Yatırımcı proje için  yatırım izni isteyen, öncelik ve kolaylık talep eden, tahmini bütçesini içeren bilgilere yer verilen başvuru formunu doldurarak Yatırım Bakanlığın yatırım hizmet birimine sunar.
· Yatırım Bakanlığı başvuruyu inceler, gerektiğinde ilgili teknik birimlere danışır.
· Belirli bir proje için geçici kabul, ilgili Bakanlıktan edinildikten sonra, yatırımcı işini ya da şirketini sadece izin aldığı alanla sınırlı kalmak şartı ile kayıt ettirir. Bu işlem Yatırım Bakanlığının yetkili kıldığı merciden yapılmaktadır.
· İş ya da şirket adının kabulünden sonra Yatırım Bakanlığı izni verir.
· İzin işlemleri ve izin verilmesinin tamamlanmasından sonra, yatırımcı proje için gerekli tüm malzemeyi gümrükten muaf olarak ithal etme hakkı kazanır. Bu malzemenin ithal işlemi önceden beyan edilmiş olan “an itemized requisition list” olarak tanımlanan listeye uygun olmalıdır.
Burada belirtilen işlemler “one-stop shop” uygulamasına uygun olarak yatırımcı bütün evraklarını tam olarak teslim ettiği takdirde yatırım iznini 72 saat içerisinde alabilmektedir.

SUDAN’DA YATIRIM YAPMANIN AVANTAJLARI VE SEBEPLERİ NELERDİR ?

* Hükümetin ülkede politik ve ekonomik istikrar oluşturmaya yönelik çabaları,
* Özelleştirme,
* İhracatın artırılması ve ihracat artışı sağlayacak sanayi kollarının geliştirilmesi çabası,
* Sudan yatırımlar açısından gelecek vaad eden bir ülkedir. Yabancı yatırımcılar ve şirketler her alanda yatırım yapabilirler. Ancak tarım büyümenin motoru durumundadır. Öncelikle gıda da kendi kendine yeterlilik daha sonra döviz kazandırıcı işlemler tercih edilmektedir.
Bu nedenle öncelikle arazinin sulanması imkanlarının artırılması gerekmektedir.
Sudan’da yağmurla tarım yapılan alanlar yatırıma açıktır.
Balıkçılık da gerek Nil gerekse Kızıldeniz kıyılarında büyük bir potansiyel arzetmektedir. Bu çerçevede soğuk hava depoları ve derin donduruculara ihtiyaç duyulmaktadır.
Sudanda geniş maden ve mineral kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynakların çıkartılması ve işlenmesi de yabancı yatırımlara açıktır. Kızıldenizde hatırı sayılır ölçüde doğal gaz ve ülkenin merkez ve doğu kesimlerinde toplam üç sektörde zengin petrol rezervlerinin bir kısmı halihazırda çıkarılmayı beklemektedir.
 
SUDAN’DA YATIRIM İMKANLARI NELERDİR ?
 
Sudan 20 yıldır yaşadığı iç savaşın ardından hemen her alanda yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ülke altyapı başta olmak üzere hemen her alanda da yatırıma ihtiyaç vardır.
 
a. Başlıca Yatırım Alanları :
 
Ülkede makina üretimi yoktur yurtdışından ithal edilmektedir. Mevcut sanayi üretimi için gerekli modern makinaları üretecek tesislere ihtiyaç vardır. Sudan’da otomotiv montaj sanayi alanında yatırım yapılabilir. Ayrıca otomotiv yan sanayii üretimi yoktur, bu alanda yatırıma büyük ihtiyaç duyulmaktadır.Sudan yılda 1,4 milyon ton çimento ithal edilmektedir. Çimento üretimi için gerekli hammaddeler ülkede mevcuttur. Çimento yatırımına ihtiyaç vardır. Ayrıca Sudan’da yıllık 500 bin ton beton tüketilmektedir. Altyapı yatırımlarının hızlanması ile Sudan’da hazır beton santraline ihtiyaç olacaktır. Sudan’da seramik sanayii için gerekli hammadde vardır. Üretim yetersizdir. Yılda 1600 ton seramik sağlık gereçleri ve 36 bin ton seramik karo ithal edilmektedir. Seramik sektöründe yatırımlara ihtiyaç vardır.Yatırıma ihtiyaç bulunan diğer inşaat malzemeleri olarak; plastik boru, kablo, elektrik malzemeleri, klima, demir-çelik profil, çubuk ve inşaat aksamı sayılabilir.
Ülkede çeşitli pamuk türleri üretilmektedir. 5 iplik ve 4 tekstil fabrikası faaliyet göstermektedir. Ancak üretimleri hem kalitesiz hem de üretim miktarları düşüktür. Tekstil sektöründe yatırım yapma imkanı vardır. Arzda görünen eksiklik şöyledir;
 
İplik 2000 ton,
Kumaş 300 ton,
Triko 750 bin düzine,
Hazır Giyim 15 bin ton,
Battaniye 1000 ton.
 
Ülkenin % 22’si yani 514 km2 lik alan ormanlarla kaplıdır. Yıllık ağaç kütük üretimi 68 milyon tondur. Ülkede kağıt ve mobilya sektörlerinde üretim yetersizdir. Bu nedenle bu alanlarda yatırım yapılabilir. Cam sanayii için gerekli hammadde olan beyaz tuz, kuvars, kireçtaşı, soda külü Sudan’da vardır. Yılda 14 bin ton cam ürünü ithal edilmektedir. Cam üretimi talebi karşılayamadığından cam sektöründe yatırıma ihtiyaç vardır.Sudan Afrika’nın en zengin canlı hayvan kaynağına sahip ülkedir. Sudan’da 132 milyon baş hayvan vardır. Yılda 8 milyon adet deri üretilmektedir. Bu derileri işleyecek modern fabrikalara ihtiyaç vardır. Ayrıca modern et kesim ve işleme tesislerine gereksinim vardır. Sudan’da sağlık sorunları en önemli sorunların başında gelmektedir. Ülkede sıtma çok yaygın olarak görülmektedir. İlaç ve enjektör, gazlı bez, plaster, bandaj, sıhhi pedler gibi tıbbi malzemelerde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu malzemeleri üreten fabrikaların üretim kapasiteleri % 30’u geçmemektedir. Yeni fabrikalara veya mevcut fabrikaların modernizasyona ihtiyacı vardır. Kimya sanayiinde de yatırım imkanları mevcuttur. Özellikle kostik soda, kimyasal tuzlar, haşere ilaçları, veteriner ilaçlarına ihtiyaç vardır. Ayrıca lastik, sülfür ve sanayi boyaları alanlarında da yatırıma gereksinim vardır.
Sudan’da plastik kasa, ahşap kutu, metal varil gibi ambalaj malzemesi üreten fabrikalar vardır Ancak üretimleri yetersizdir. Ülkede kağıt ve plastik torba, çeşitli kutu ve kap gibi ambalaj malzemelerine ihtiyaç vardır.
 
Ülkede gıda sanayiinde bazı ürünler üretilmektedir. Ancak yeterli miktarda ve kalitede üretim yapılmamaktadır. Sudan’da gıda sanayiinde yatırıma ihtyaç duyulan başlıca alanlar şunlardır; ; meyve suyu konsantresi, konserve meyve sebze, şeker, margarin, konsantre yem, konserve balık, bisküvi, nişasta, glikoz, fruktoz, konserve et, süt ürünleri, bebek maması, maden suyu şişeleme, yağlı tohum ayıklama ve un değirmenleridir. Sudan’da yatırım yapan yabancı firmalar, 20 ülkenin üye olduğu toplam 385 milyon nüfus ve 32 milyar dolarlık ithalat pazarına sahip Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı · COMESA’ya gümrüksüz ihracat yapma imkanına da sahip olacaklardır. Yabancı bir firma Sudan’da tek başına yatırım  firması  kurabilmekte ve üretim gerçekleştirebilmekte, bu üretiminin girdisi için ithalatını ve ürettiği ürünün ihracatını yine yapabilmektedir. ancak genel ticaret izni yabancılara verilmemektedir. Sudan’da bir şirket kurmak 15 veya 20 gün içerisinde tamamlanabilmektedir. Yatırım yapmak için hazırlanacak fizibilite raporu ile “Yatırım Bakanlığı”na müracaat etmek gerekmektedir. Yatırımda makinalarının değerinin yüksek gösterilmesi ve amorti süresinin mümkün olduğunca uzun tutulması, vergi muafiyetinin süresinin uzun olması açısından avantaj sağlamaktadır.
 
Nihai ürünlerde gümrük vergilerinin yüksek olması ve devletin yatırım yapan yabancı firmalara bazı muafiyet ve teşvikler uygulaması yatırımı cazip hale getirmiştir.

Sudan’da 10 milyon dolar üzerindeki yatırım projeleri ve enerji ile ilgili projeler stratejik projeler olarak değerlendirilmektedir.
 
Devlet stratejik projelere ücretsiz arsa vermekte, kazançlar 10 yıl vergiden muaf tutulmakta ve sermaye malları gümrük vergisinden muaf sayılmaktadır.
 
Stratejik olmayan projelerde ise arsa indirimli fiyattan yatırımcıya verilmekte, sermaye malı gümrük vergisinden muaf tutulmakta ve kazanç vergisi ise 5 yıl boyunca vergiden muaf sayılmaktadır.
 
Sudan’da üretim maliyetleri biraz yüksektir. Elektriğin kilovat saati 12 cent’dir. Ancak benzinin fiyatı Türkiye’dekinin dörtde biri civarındadır.
 
Sudan’da yatırımlarda vergi muafiyeti 5 ila 10 yıl arasındadır. Stratejik projelerde vergi muafiyeti 10 yıl olup bu süre ilgili bakanlık tarafından daha da uzatılabilmektedir. Yatırım yapanlar 5 yıl vergiden muaf tutulmakta ve cazip fiyatlarla arsa tahsis edilmekte hatta stratejik projelerde ücretsiz arsa bile verilebilmektedir. Ülkede uygulanan katma değer vergisi % 15’dur.
 
Yatırımlarda asgari sermaye koşulu bulunmaktadır. Sermaye’nin % 100’ ü yabancı yatırımcıya ait olabilir.
Yatırımın uluslararası bazda garantisi MIGA, Regional Guaranty Agency gibi kuruluşların yanı sıra Sudan’ın Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülke ile ikili bazda imzaladığı Yatırımların Garantisi Anlaşmaları aracılığıyla sağlanmaktadır.
 
b. Sudan’da Yatırımlar genelde üç yöntemle gerçekleşmektedir; 
 
1. KREDİ ESASI; hidrolik ve termik santrallerde kredi esası üzerinden projeyi alan doğrudan finansman sağlamaktadır.

2. ORTAKLIK ESASI; ortaklık esasına dayalı olarak Sudan Hükümeti yabancı yatırım ile bir ortaklık anlaşması yapmakta, bu anlaşma çerçevesinde yabancı yatırımcı ya sadece üretimi yapmakta ya da hem üretim hem dağıtım yapabilmektedir

3. YAP-İŞLET-DEVRET ESASI; Yap-işlet-devret esasına dayalı işbirliği yapılabilmektedir.
 
Yatırımcıların vergi konusunda çok dikkatli olması gerekmektedir zira vergi ile ilgili kurumlar bazen özgür davranabilmektedirler.Yatırım yapmadan önce yatırımla ilgili kuruluşlardan detaylı bilgi alınmalıdır. Sudan’da kamu kurumları birbirlerini tanımamaktadır. Üst düzeydeki idarecilerle yakın ilişki kurmakta büyük yarar vardır. Türk işçileri Sudan’ın iklimine uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Yapılacak yatırımlar için Türk mühendisler getirilmeli ve Sudanlı işçiler eğitilmelidir. Güneyde sadece 2 adet fabrika vardır. Biri meyve sebze işleme diğeri tekstil fabrikasıdır. Bu tesislerde savaş nedeniyle üretim 20 yıldır yapılmamaktaydı ve sağlanan barış anlaşmasından sonra yeniden faal duruma getirilmesi için gereken çalışmalara başlandığı duyulmuştur. 
Sudan 2003 yılında 1 milyar dolarlık yatırım çekmiştir. Eğitim alanında yatırım yapılabilir.
Türkiye’deki bir firma Sudan’da şube açarsa kayıt ücreti daha yüksek olmaktadır.
Türk firması Sudan firması ile ortaklık kurmadan önce Türkiye Büyükelçiliği ile temasa geçerek firma  seçiminde yardım almalıdır. Ayrıca elçilik çalışılacak Sudanlı firma hakkında bilgi temin edebilir. Yatırım yapmadan önce mutlaka bir hukukçuya danışılmalıdır. Sudan’da yatırım yapmak isteyen bir Türk firması önce Türkiye’deki Sudan Büyükelçiliğine gitmeli, daha sonra garanti için Sudanlı bir sponsor firma aramalıdır. Yabancı ortak Sudan’da minimum 250-300 bin dolarlık bir sermaye koymalıdır. Sudan’da temiz suya çok fazla ihtiyaç vardır. Yaklaşık 6 bin civarında su kuyusu açılması planlanmıştı. Bu  çalışmalara kısmen bazı  bölgelerde başlanılmıştır. Ülkede su normalde 60-150 metreye kadar yapılan sondajlarda su bulunmaktadır. En fazla 250-300 m civarında suya ulaşılmaktadır.