» Kurumsal » Temsilcilikler » Genel Bilgiler » Sektörler » Raporlar » Mevzuat » Önemli Hususlar » Faydalı Bilgiler
 


Sektörler

İlaç

Ulaştırma

Ambalaj

Makina

İnşaat

Elektrik

Metal

Bahçe Bitkileri

Otomotiv

Müteahhitlik

Tarım Hayvancılık

Petrol

Türk Firma Sorunları

Müteahhit Müşavirlik

İnşaat Malzemeleri

Deri

Cam

Kağıt

Tekstil

Madencilik

Turizm

Sağlık

Gıda

Et

Orman

Tahıl

Kerkedeh

Yağlı Tohumlar

Pamuk

Arap Zamkı

Karayolu Taşımacılığı

ÇimentoTekstil

Tekstil Sanayi
 
Sudan’da iplik eğirme ve dokuma çok eskiye dayanmaktadır. Eskiden kırsal bölgelerde “mutrar” olarak bilinen ilkel ahşap aletlerle eğirilerek “Ferdah” adı verilen büyük bayan şalı gibi ulusal giysiler üretilmekteydi.
 
İlk modern tekstil fabrikası özel sektör tarafından Anzara’da kurulmuştur. 1945 yılında Equatoria eyaletinde, aynı bölgede yetişen ham pamuk kullanılarak yılda 4-5 milyon metre üretim yapmak üzere inşa edilmiştir.
 
Ancak, büyük ölçekli bir tekstil sanayi kurulması düşüncesi, 1956 yılında kazanılan bağımsızlıktan sonra kurulan ilk ulusal hükümet döneminde başlamıştır.
 
1962 yılında tamamiyle Sudan özel sektörü tarafından finanse edilen ilk Sudan tekstil fabrikası’nın kurulması ile tekstil sanayi büyük gelişme göstermiştir. Ardından bu fabrikayı birçok fabrika takip etmiştir.
 
Sudan’da tekstil sanayi, ülkeden yetişen pamuğa bağımlıdır. Sudan pamuk türlerinin iyi kalitede oldukları bilinir ve dünyada da tanınmaktadır. Pamuk, ülkedeki en önemli gelir getiren tarım ürünlerinden birisidir. Sudan’ın ihracatında pamuk tiftiği % 20lik bir paya sahiptir. Örneğin 1998/97 sezonunda toplam pamuk üretimi 454 bin balya olmuştur.
 
Sudan’da üç tür pamuk yetişmektedir;
 
1.Kısa tel uzunluğundaki türler; Kordufan ve Doğu eyaletlerde yetişmektedir.
2.Orta tel uzunluğundaki türler; Kuzey ve doğu eyaletlerde yetişmektedir.
3.Uzun tel uzunluğundaki türler; Gezira eyaletinde yetişmektedir.
 
Tarihte ilk olarak İngiltere Yorkshire’daki fabrikası için Sudan’dan pamuk ithal etmiştir. Bu, Fransa, Doğu ve Batı Avrupa, Çin, Doğu Asya ve Japonya gibi diğer ülkeleri de cesaretlendirmiştir. Sudan’dan en çok pamuk ithal eden ülke Hindistan olup ardından Tayland gelmektedir. 1998 yılında Hindistan 114 bin balya pamuk ithal etmiştir.
 
a. Sudan Tekstil Sanayinin Mevcut Durumu;
 
Sudan’da 2002 yılı itibariyle 15 civarında eğirme fabrikası bulunmakta olup bunlardan sadece 5 tanesi faaliyettedir. Aynı zamanda 17 tanede tekstil fabrikası vardır ancak 4 tanesi çalışmaktadır.
 
Bugün Sudan’da üretilen başlıca pamuk mamul ürünler, kumaş, triko, battaniye ve hazır giysilerdir. Devlet 8 fabrikayı işletmekte olup bunların üçü işleme ve eğirme, diğer beşi ise hazır giyim konusunda uzmanlaşmışlardır.
Tablo 7 : TEKSTİL FABRİKALARI
 
Kamuya ait Tekstil Fabrikaları
Özel Sektöre ait Tekstil Fabrikaları
1- The Friendship Spinning and Textile factory.
2- The Sudanese Textile.
2- Kosti Textile Factory
2- The Blue Nile Company for spinning and Textile.
3- Shandi Textile. Factory.
3- Wad Madani textile company.
4- Al Duiem Textile Factory
4- Al Huda company for spinning and text.
5- Nyala Textile Factory
5- The cotton textile factory
6-Kadogli textile Factory.
6-Algezira and Al Managel company for textile.
7- Khartoum North factories for fine spinning.
7-Sinnar companies for spinning and textile.
8- Haj Abdalla spinning factory.
8- Red sea spinning company.
 
9- The international spinning and textile.
 
Sudan özel sektörü, eğirme ve dokuma işi yapan 9 büyük fabrikayı işletmektedir. Ayrıca 75 adet küçük fabrikalar ülkenin değişik bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Bu fabrikalar ürünlerinde ham Sudan pamuğu kullanmaktadırlar. Ülkede henüz karışık kumaş üretimi bulunmamaktadır.
 
Bu fabrikaların yıllık toplam ince ip üretim kapasitesinin 54 bin ton, kumaş üretim kapasitesinin ise 350 milyon metre olduğu tahmin edilmektedir. En çok üretimin yapıldığı dönem olarak 1992 ile 1993 yılları arasında, 10 bin ton ince ip ve 34 milyon metre kumaş üretilmiştir. Ancak bazı iplik malzemeleri yurtdışından ithal edilmektedir.
 
Sudan Tekstil sanayi, çok sık meydana gelen elektrik kesintileri yanında birçok finansal, mekanik ve teknik zorluklar yaşamaktadır. Bazı fabrikalar üretimini geçici olarak durdurmak zorunda kalmaktadır. 2002 yılında eğirme fabrikaları 16 bin ton, tekstil fabrikaları 15 milyon ton üretim yapmışlardır. 2002 yılında 1,5 milyon parça hazır giyim üretimi gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.
 
Sudan tekstil yatırımı için uygun koşullar vardır. Tekstil sektöründe mevcut makinalar 30-40 yıllıktır. Sudan’da pamuk ipliği üretimi vardır.
 
Sudan’da kadınlar geleneksel olarak tob denilen bir kumaş parçası ile örtünmektedirler. Kaliteli 1 tob Sudan’daki toptancıya 60 $ a gelmekte ve Sudan’da 100 $’a tüketiciye satılmaktadır. Kumaşın boyama, baskı işi sadece İsviçre’de yapılmaktadır. Türkiye’de bu işi yapan yoktur. Sadece işleme Hindistan veya Türkiye’de yaptırılmaktadır. İplik Hindistan’dan ithal edilmektedir. Boyama (dying, printing) işinin karı çok yüksektir. Tekstilde pazardaki malın % 90’ı ithaldir. Tekstil yatırım yapılabilecek önde gelen sektörlerden birisidir. Sudan’da konfeksiyon sanayi yok denecek kadar azdır. Fransa, Endonezya ve Malezya tekstilde piyasaya ucuz fiyatlı ürünleri ile girmektedir.
 
b. Devletin Tekstil Sanayi için halihazırdaki politika ve stratejileri :
 
Devletin ulusal stratejisi çerçevesinde, eğirme ve dokuma sanayileri büyük bir gelişme göstermiştir. Devlet, iç talebin büyük bir bölümünü karşılayacak ve ihracat yapılmasını sağlayacak kadar pamuk üretilebilmesi için çalışmalar yapmaktadır.
 
Devletin tekstil sanayini kurma ve geliştirme nedenleri şunlardır;
 
1. Sudan’da üretilen pamuğun mümkün olduğunca çok kullanılmasını sağlamak, ton başına üretim maliyetlerini düşürmek ve iç ve dış pazarlarda rekabet edebilecek duruma getirerek sanayiye yarar sağlamak.
 
2.   Yarı mamul ihracatında çeşitliliği sağlamak, sadece ham pamuk gibi tek bir ürüne bağlı kalmanın getireceği riski azaltmak,
 
3. İplik malzemeleri, kumaş, pamuk dışındaki diğer hammaddeleri üretip pamuğa katma değer sağlayarak ihracat gelirlerini artırmak,
 
4. Tüm ülkede dengeli bir gelişme politikası oluşturmak,
 
5. İthal edilen kumaş ve iplik malzemeler yerine yerli ürünlerin kullanılmasını sağlamak,
 
Sonuç olarak 1993 yılı Sudan’da Sanayileşme Yılı olarak kabul edilmiş, o yıldan bu yana tekstil sanayinin gelişmesi için devlet tüm ekonomik imkanları ortaya koymuştur. Devlet, kumaş ve hazır giyim üretimini koruyarak ulusal tekstil sanayini desteklemektedir.
 
c. Yatırım İmkanları
 
Sudan, büyük miktarlarda çeşitli pamuk türlerini üretmekte, ancak hammadde olarak ihraç etmektedir. Bu nedenle katma değer kaybına uğramaktadır.
 
Sudan iç pazarında tekstil ürünlerinde, talep ve arz arasında büyük bir açık vardır.
Arzda görülen tahmini eksiklik şöyledir;
 
-İplik (2000 ton),
-Kumaş (300 ton),
-Triko (750 000 düzine),
-Hazır giyim (15 000 ton)
-Battaniye (1000 ton)
 
Yukarıdaki veriler tekstil sanayinde yatırım gerekliliğini ortaya koymaktadır.
 
Yatırımcılar,
 
1. Rehabilite edecekleri halen düşük kapasite ile çalışan fabrikalara ortak olabilirler, Yatırımcılar, ortak olabilir, finansman sağlayabilir veya yurtdışından üretim malı ithal edebilirler. Bu özelleştirme politikasını uygulamada devlete yardımcı olacaktır,
2. İç tüketimi karşılamak üzere eğirme, kumaş ve üretim fazlasının ihraç edilmesi için yeni tekstil fabrikaları,
3. İç ve dış pazarlardaki hazır giyim, triko ve benzeri ürün taleplerini karşılamak üzere yeni fabrikalar,
4. Pamuk çorap ve çanta üretimi için fabrikalar,
5. Tıbbı amaçlı pamuk ürünler üreten fabrikalar,
6. Aksesuar, fermuar, düğme, dikiş iğnesi gibi tekstil yan sanayi ürünleri üreten fabrikalar kurabilirler.