» Kurumsal » Temsilcilikler » Genel Bilgiler » Sektörler » Raporlar » Mevzuat » Önemli Hususlar » Faydalı Bilgiler
 


Sektörler

İlaç

Ulaştırma

Ambalaj

Makina

İnşaat

Elektrik

Metal

Bahçe Bitkileri

Otomotiv

Müteahhitlik

Tarım Hayvancılık

Petrol

Türk Firma Sorunları

Müteahhit Müşavirlik

İnşaat Malzemeleri

Deri

Cam

Kağıt

Tekstil

Madencilik

Turizm

Sağlık

Gıda

Et

Orman

Tahıl

Kerkedeh

Yağlı Tohumlar

Pamuk

Arap Zamkı

Karayolu Taşımacılığı

ÇimentoElektrik

Elektrik Sektörü

Sudan ekonomisi daha çok hidroelektrik üretimine bağlıdır. Roseires Barajındaki elektrik üretimi 25 mw’tır, Mavi Nil üstündeki Sennar Barajı 15 mW bir kapasiteye sahiptir ve Kasala yakınındaki Atbara nehri üzerindeki Khashm al-Girba barajı ise en fazla 12 mw elektrik üretebilmektedir.
 
Sudan’ın toplam elektrik üretim kapasitesi 2000 yılı itibariyle 1.97 kWh’tir. Bununla beraber, nehirlerin taşımış olduğu sedimentler ve mevsimsel olarak değişen su akış hızı gibi nedenlerle elektrik üretim rakamları etkilenmektedir. Yağışlı mevsimde alüvyonlu toprak yığılmasından ötürü Roseires barajında üretim durma noktasına gelmektedir. Bu dönemlerde elektrik Hartum yakınlarındaki termal güç istasyonları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu istasyonlardaki kapasite en fazla 150 mW olduğu için sık sık elektrik kısıtlamaları yaşanmaktadır.
 
Elektrik üretim kapasitesini artırmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı özel sektör finansmanı ile bazı projeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Hartum’un kuzeyinde bulunan ve Harbin Power Engineering Company adlı Çin menşeli firma tarafından inşa edilen Al-Jeili rafinerisi yakınlarında bulunan 220 mW gücündeki gaz türbinli güç istasyonu projesidir.
 
Öte yandan, en büyük proje, Hartum’un kuzeyinde bulunan ve 1250 mW gücündeki Merowe hidroelektrik güç istasyonunun inşasıdır. Tahminler projenin 6-7 yılda tamamlanacağı ve 1 milyar dolara mal olacağı şeklindedir.
 
Birçok Körfez ülkesi Arap fonları bu projenin 600 milyon dolarlık kısmının finansmanı hususunda anlaşma imzalamış bulunmaktadırlar. Mali açıklara rağmen, Sudan Hükümeti ihaleye katılacak firmaların ön yeterliliklerini değerlendirmek üzere bir müşavir firma tayin etmiştir. Bu projenin tamamlanması ile ülkedeki elektrik kapasitesi 2 mislinden fazla artmış olacaktır. Öte yandan, bu projenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ülkenin güç aktarım hatlarının verimli bir şekilde oluşturulması ve istasyonlar arası şebekenin oluşturulması gerekmektedir.