» Kurumsal » Temsilcilikler » Genel Bilgiler » Sektörler » Raporlar » Mevzuat » Önemli Hususlar » Faydalı Bilgiler
 


Mevzuat

İthalat Mevzuat

Gümrük Tarifeleri

Kalite Standartları

Vergiler

Yabancı Yatırımlar

2nci El Araç ithalatı

Ticaret Anlaşmaları

Fuarlarİthalat Mevzuat

a. İthalat İzni
 
İthalata ilişkin kayıt şartları ithalatçıların ithalat işlemlerini engellememektedir. Ithalatçı, Dış Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Odası’na kayıt yaptırmak zorundadır. Ayrıca faaliyet gösterdiği eyalet yönetiminden ithalat izni alması gerekmektedir. Bu izinle birlikte ithalatçı, ithalat yapma ve ithal edilen ürünleri Sudan’da dağıtma hakkını elde etmektedir.
 
Ithalat Izni Almak Isteyen Firma ve Kişiler Için Gerekli Formaliteler:
 
1.         Yerel otoriden kişiler için alınan ticaret izni veya firmalar için firma sertifikası
2.         Ticaret Odasına kayıt
3.         Vergi beyannamesi sertifikası
4.         Zekat beyannamesi sertifikası
5.         Sertifikalı bir muhasebeciden alınan ithalat ya da ihracata tahsis edilmiş sermaye beyannamesi
 
Yabancı ortaklı firmalar yukarıdaki şartları yerine getirmeli ek olarak Dış Ticaret Bakanlığından izin almalıdırlar.
 
Ticaret Odası’na Kayıt Için Gerekli Formaliteler:
 
Başvuru sahibinin faaliyetini sürdürdüğü yerel otoriteden onaylı ticaret iznini beyan etmesi gerekir. Anılan başvuru formu ve ve temel esasları içeren bilgi Ticaret Odası’nda elde edilebilir. Sudan ticaret Odası’na www.sudanchamber.org web sitesi adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Ithalatçının ticaret izni alabilmesi için, bir gayrimenkul sahibi ya da bir iş yeri kira kontratı olması gerekmektedir. Özel kişilerin “firma sertifikası” sahibi olmaları gerekmez. “Firma sertifikası” sadece kayıtlı ithalatçı firmalar için gerekmektedir.
 
Yabancı firma ve özel kişiler de Ticaret Odası ve Dış Ticaret Bakanlığı’na kayıt yaptırmak zorundadır. Ek olarak kişiler ve ortaklıklar, yerel “Ticaret Sertifikası” almalıdır. Bu kuraldan sınırlı sorumlu şirketler muaf tutulmaktadır.
 
Kayıt işleminin tamamlanması için firmaların edinmesi gereken diğer evraklar şunlardır:
 
1.         Vergi beyannamesi sertifikası
2.         Zekat beyannamesi sertifikası
3.         Sertifikalı bir muhasebeciden alınan ithalat ya da ihracata tahsis edilmiş sermaye beyannamesi.
 
Sudanlı olmayan bir iş adamı ticari amaçlı ithalat yapmak istiyorsa Sudanlı bir iş adamıyla sınırlı sorumlu şirket kurması gerekmektedir. Sınırlı sorumlu şirketler hariç ithalat faaliyetleri için özel bir sermaye şartı yoktur. Ticari faaliyetlerde yabancı şirketin hisse payı %49’dur. Yatırım projelerinde hisse limiti yoktur.
 
Sudan’da ithal ürünlerin dağıtımı için yerel otoriteden ticaret izni alınması gerekir. Limited şirketlerin Ticari Siciline kaydolması zorunludur. Sudan’daki bütün dağıtımcıların Ticaret Odası’na da kaydolması gerekmektedir.
 
Dağıtım Hakkı
 
Dağıtım hakkı için yerel Konsey’den izin almak zorunludur. Bu hakka sahip olmak için:
 
1.         Gayrimenkul sahibi ya da bir iş yeri kira kontratı olması,
2.         Iş yapabilecek uygun bir yeri olması gerekir.
 
Kayıt işlemleri yerli yabancı herkes için eşittir. Kayıtta alınan ücret kayıt işlemlerinin masraflarını karşılamak içindir. Ithal ve ihraç edilecek mal gruplarının sayısı bu ücretin değerini belirlemektedir
 
b. Ithalatta Fiyat Kontrolü
 
Sudanlı yetkiler ithalatta fiyat kontrolü uygulamasının bulunmadığını ifade etmekle birlikte, ithalatta tüm ürünlerde referans fiyat uygulaması bulunmaktadır. Gümrük vergileri bu referans fiyatlar üzerinden saptanmaktadır. Bu durum aynı zamanda Sudan’ın uyguladığı en ciddi tarife dışı engel kabul edilmektedir.